lp Nazwa szkoły Adres szkoły Imię patrona szkoły Data nadania imienia strona
www
1 Gimnazjum Aleksandrów Trzeci 554
23-408 Aleksandrów
im. Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Aleksandrowie
02-09-2001
2 Szkoła Podstawowa Babice
23-413 Obsza
im. Prymasa Tysiąclecia
Księdza Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Babicach
28-05-2005
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 3,
23-400 Bi3goraj
im. Sługi Bożego Księdza
Prymasa Stefana Kardynała
Wyszynskiego w Bi3goraju
18-06-2001
4 Gimnazjum Nr 2 ul. Żeromskiego 29,
22-500 Hrubieszów
im. Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Hrubieszowie
16-09-2001
5 Szkoła Podstawowa 22-437 Labunie im. Prymasa Stefana
Wyszynskiego w Labunkach Pierwszych
14-10-2001
6 Szkoła Podstawowa Majdan Wielki 143,
22-440 Krasnobród
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim
29-05-2001
7 Gimnazjum ul. Kryłowska 27,
22-530 Mircze
im. Księdza Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Mirczu
07-10-2001
8 Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nabróż-Kolonia 19
22-650 Laszczów
im. Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Nabro?u
07-11-2006
9 Szkoła Podstawowa Różaniec Drugi 171
23-420 Tarnogród
im. Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Ró?ancu
26-05-2002
10 Gimnazjum Sitno 53 A
22-424 Sitno
im. Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Sitnie
28-12-2001
11 Gimanzjum Publiczne Strzyżów
22-525 Strzy?ów
im. ks Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Strzy?owie
28-04-2008
12 Szkoła Podstawowa Telatyń
22-652 Telatyn
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Teletynie
17-06-2011
13 Szkoła Podstawowa Terebiń 75
22-550 Werbkowice
im. Prymasa Stefana
Wyszynskiego w Terebiniu
14 Szkoła Podstawowa Załuże 213
37-600 Lubaczów
im. Kardynała Stefana
Wyszynskiego w Za3u?u
28-05-2005
15 Gimnazjum Nr 4 ul. Zamoyskiego 4
22-400 Zamo?a
im. Stefana Kardynała
Wyszynskiego w Zamo?ciu
05-10-2005
16 Gimnazjum Żdanów 124
22-400 Zamo?a
im. Kardynała Stefana
Wyszy
ńskiego - Prymasa
Tysiąclecia w Żdanowie
14-10-2000
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
stan na 2018 r.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©