Odpust w Wirkowicach 2005
Fotoreportarz z pielgrzymki do Warszawy na Kongres Eucharystyczny 19-20 VI 2005
Spotkanie Dyrektorów Szkoł im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2005
I Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego
Pielgrzymka z Zamościa do Komańczy
25 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia
Spotkanie przedstawicieli Szkół Prymasowskich z Zarządem
Powakacyjne Spotkanie Szkół Prymasowskich
Zjazd Szkół Prymasowskich w Mirczu
2 płytowy album z uroczyczości 50 rocznicy internowania Prymasa
Kalendarz Fundacji na 15 miesięcy
Do nabycia w siedzibie Fundacji kalendarz na 15 miesięcy od grudnia 2007 do lutego 2009.

Tyle miesięcy ile szkół Prymasa !  -ZAPRASZAMY-
............. Zaproszenie .................. II Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę 13 maja 2009
17 kwietnia 2005
16 maja 2006
29-30 maja 2006
13 czerwca 2006
7 października 2006
30 marca 2009
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
3 czerwca 2005
V Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
23 marca 2010
............. Zaproszenie .................. II Zlot Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 28 maja 2011 roku
VI Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
22 marca 2011
Zaproszenie 25 maja 2011 r. KUL Lublin Stefan Kardynał Wyszyński - Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu
10. rocznica nadania szkole imienia Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
Rekolekcje w Częstochowie dla nauczycieli szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego3-5 lutego 2012r.
IV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę 16 maja 2012r.
VII Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
21 marca 2012
Święto Patrona Szkoły w Kraśniczynie - 25 maja 2012
Ku pamięci - s. Bogumiła Zamora - 16 czerwca 2012
Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji
"Żołnierze Wyklęci" materiały do pobrania
 
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział:
 
" Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość - a my jesteśmy narodem ambitnym, który
nie chce umierać! - musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu
ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą
będzie można zagwarantować wolność naszej Ojczyźnie !
"     
                                                                                                 Warszawa, 24 maja 1975 r.


habemus papam 2013
VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
21 marca 2013
Święto Konstytucji 3 maja
78 rocznica śmierci marszałka
I Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
V Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego na Jasną Górę 15 maja 2013 r.
Zaproszenie NSZZ RI 2 czerwca 2013 do Żułowa
Brutalna prawda na temat przerażającej rzezi na Wołyniu
Pierwsza rocznica śmierci pierwszego Prezesa Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia
1 marca Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji XX Konkurs Plastyczno-Literacki
Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę
II Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
XX Dni Kultury Chrześcijańskiej "Wierzę w Syna Bożego"
Sowiecka agresja 17 września 1939 roku
wystawa Droga życia Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Deportacje Polaków z Kresów na Syberię
III Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Otwarcie Domu Soli Deo w Żułowie
XI Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
Ogólnopolska Konferencja Szkół Prymasowskich w Mirczu
IV Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Peregrynacja Krzyża Papieskiego
Patriotyczny SIERPIEŃ 2017 Żułów
Turniej tenisa stołowego szkół imienia Kardynała Wyszyńskiego
VI Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
VII Rajd Pieszy Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©