3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
... "Las Baraniec", w którym podczas wojennej pożogi wraz z oddziałami AK gmin Kraśniczyn i Skierbieszów przebywał człowiek niezwykły ... Stefan Wyszyński - Prymas Polski. Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu otrzymała zaproszenie od organizatorów uroczystości: pani Teresy Hałas Posła na Sejm RP, pana Waldemara Czajkę Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Marka Nieściora Radnego Powiatu Krasnostawskiego. Uroczystość odbyła się 15 sierpnia 2017 roku w Żułowie. Program obejmował: patriotyczne wystąpienie słowno - muzyczne, Mszę Świętą oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 
Patriotyczny SIERPIEŃ 2017 Żułów
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©