Rok 2005
Konkurs szopek, stroików i kart świątecznych
Spotkanie z przedstawicielami szkół  noszących imię Prymasa Tysiąclecia
Sprawozdanie z Działalności Fundacji za 2005 rok
Rozstrzygnięcie Konkursu Bożonarodzeniowego
Pielgrzymka śladami  KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Fundacja na odpuście w Wirkowicach
Rok 2005
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©