w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”

Zapraszamy do wynajęcia wystawy "Wszystko Postawił na Maryję" 24 plansze o życiu ks. Stefana Wyszyńskiego
Czwarta rocznica Smoleńska
74. rocznica ataku ZSRR na Polskę
Trzecia rocznica Smoleńska
Cenckiewicz, Macierewicz i Wyszkowski  o filmie o Wałęsie czy to prawda ?!
Druga rocznica Smoleńska
Pierwsza rocznica Smoleńska
Deportacje Polaków  z Kresów na Syberię
Sowiecka agresja  17 września 1939 roku
Brutalna prawda  na temat przerażającej rzezi na Wołyniu
"Żołnierze Wyklęci"  materiały do pobrania
"NA KAŻDYM KROKU WALCZYĆ BĘDZIEMY O TO, ABY POLSKA, POLSKĄ BYŁA,
ABY W POLSCE PO POLSKU SIĘ MYŚLAŁO
. "                          kard. Stefan Wyszyński
Piąta rocznica Smoleńska
Kalendarium patriotyczne

22 stycznia - Rocznica wybuchu Powstania styczniowego (1863 r.)
14 lutego -  Rocznica powstania Armii Krajowej (1942 r.)
1 marca -  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
24 marca - Rocznica wybuchu Powstania kościuszkowskiego (1794 r.)
2 kwietnia – Rocznica śmierci Jana Pawła II (2005 r.)
10 kwietnia – Rocznica katastrofy smoleńskiej (2010 r.)
13 kwietnia –  Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
2 maja –  Święto Polskiej Flagi
3 maja –  Święto Narodowe Trzeciego Maja
18 maja –  Rocznica zdobycia Monte Cassino (1944 r.)
28 czerwca – Rocznica Poznańskiego Czerwca’56 (1956 r.)
11 lipca – Rocznica „krwawej niedzieli”, kulminacji rzezi wołyńskiej (1943 r,)
15 lipca – Rocznica bitwy pod Grunwaldem (1410 r.)
1 sierpnia – Rocznica wybuchu Powstania warszawskiego (1944 r.)
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, rocznica bitwy o Warszawę, tzw. „cudu nad Wisłą” (1920 r.)
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności, rocznica powstania „Solidarności” (1980 r.)
1 września – Rocznica wybuchu II wojny światowej (1939 r.)
12 września – Rocznica bitwy pod Wiedniem (1683 r.)
17 września – Rocznica agresji sowieckiej na Polskę (1939 r.)
16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II, rocznica wyboru papieża Polaka (1978 r.)
24 października – Rocznica trzeciego rozbioru Polski (1795 r.)
1 listopada – Początek walk o Lwów z udziałem Orląt Lwowskich (1918 r.)
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
29 listopada – Rocznica wybuchu Powstania listopadowego (1830 r.)
13 grudnia – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (1981 r.)
27 grudnia – Rocznica wybuchu Powstania wielkopolskiego (1918 r.)
Szósta rocznica Smoleńska
2 maja dzień flagi
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”
Opatrznościowy Prymasie
Siódma rocznica Smoleńska
Niezwyciężeni
UserWay - prostsze i bardziej dostępne przeglądanie  dla użytkowników z problemami
Ósma rocznica Smoleńska
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©