Wystawa
przygotowana przez Fundację w formie 20 plansz przedstawia życie ks. Stefana Wyszyńskiego
plansze kolorowe o wymiarach 70x100 cm posiadają własne stojaki.
Nowość 4 dodatkowe plansze - wizytacje w Zamościu i okolicy.
folder wystawy
ZAPRASZAMY
Zapraszamy do podzielenia się matariałami np. fotograficznymi z miejsca pobytu naszej wystawy. Matriały prosimy przesłać na adres Fundacji e-mail: fundacja.dtt@vp.pl lub pocztą na adres: 22-400 Zamość, ul. Akademicka 10
Zapraszamy do wynajęcia wystawy "Wszystko Postawił na Maryję" 24 plansze o życiu ks. Stefana Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©