3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
7 września 1939 r. Sowiecka agresja na Polskę walczącą z Niemcami.
O godz. 3.00 zastępca komisarza spraw zagranicznych Potiomkin odczytał notę sowiecką ambasadorowi RP przy rządzie ZSSR Wacławowi Grzybowskiemu, w której znalazło się uzasadnienie napaści na Polskę: „Państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć, dlatego też i umowy zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. (…) Rząd sowiecki nie może nadal pozostawać neutralny w obliczu tego stanu rzeczy. Nie może również zachować się obojętnie w sytuacji, w której bracia Ukraińcy i Białorusini zostali pozostawieni bez obrony na łasce losu”.
Sowiecka agresja  17 września 1939 roku
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©