Opatrznościowy Prymasie
1.Opatrznościowy Prymasie,
   Na tysiąclecia nam dany,
   Maryjną niosłeś nam pomoc,
   By zła pokruszyć kajdany.

2.Opieki Matki Najświętszej
   Pragnąłeś dla całej Polski,
   By Jej mocami Ją dźwigać
   Przez akt największej ufności.

3.A Jasnogórska Maryja
   Przez życie wiodła Cię całe,
   Wśród trudów i przeciwności
   Do końca Jej zawierzałeś.

4.Zaś myśli Twoje i słowa
   Tak często prorocze były
   Maryję Bogiem potężną
   Programem swym uczyniłeś.

5.To Jasna Góra Zwycięstwa
   Twą tarczą i mocą była,
   Bądź nadal nam drogowskazem
   Skąd płynie Narodu siła.

6.Dla Polski stałeś się wzorem,
   Obrońcą naszej godności,
   Dziedzictwem swojej nauki
   Dziś prowadź nas ku wolności.
Pieśń o Prymasie do wykorzystania ...
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©