3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w  
Biłgoraju.

Termin: 22.05.2013r.

Miejsce: Skierbieszowski Park Krajobrazowy, Kraśniczyn, Żułów, w okolicach kapliczki upamiętniającej pobyt ks.  
Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Polski, na Lubelszczyźnie podczas okupacji niemieckiej w latach  
1941 – 1942.

Cele rajdu:
· uczczenie pobytu Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej,
· aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
· integracja dzieci i młodzieży ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
· popularyzacja turystyki pieszej.
I Rajd Pieszy Szkół  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Warunki uczestnictwa:
       W rajdzie biorą udział uczniowie szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Wpisowe od uczestnika rajdu wynosi 7 zł. Grupa przyjeżdża pod opieką nauczyciela  ( wychowawcy ).
       Zgłoszenia liczby uczestników wraz z opiekunami należy dokonać do dnia 15.05.2013r. pocztą elektroniczną: sp1bilgoraj@op.pl lub pod nr telefonu: 84  6860717.   
       Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
       Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina rajdowa i wspólna odpowiedzialność za innych uczestników rajdu. Każda grupa z opiekunem powinna posiadać apteczkę.

Grupa uczestnicząca w rajdzie, przygotowuje pamiątkową stronę formatu A4 do kroniki rajdu.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
· stosowania się do poleceń i wskazówek wydawanych przez przedstawicieli organizatora rajdu,
· przemieszczania się całą grupą bez oddalania się bez zezwolenia kierownika rajdu,
· zgłoszenia wszelkich niedyspozycji zdrowotnych i skaleczeń do kierownika rajdu,
· przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i zachowania ostrożności w miejscach,
w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
· czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik rajdu.

Organizacja rajdu:
     Rajd rozpocznie się Mszą św. o godz. 9:00 sprawowaną przy kapliczce w Żułowie, upamiętniającej pobyt ks.
Stefana Wyszyńskiego na Ziemi Lubelskiej. Po Mszy św., uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na 3 grupy i wyruszą z
przewodnikami na trasy rajdu. Organizatorzy przygotują trzy trasy rajdu o zróżnicowanej długości:
· trasa I     – szkoła podstawowa klasy III – IV, licząca 5 km.
· trasa II   – szkoła podstawowa klasy V – VI, licząca 7 km.
· trasa III – gimnazja, licząca 10 km.
Transport na miejsce rajdu zapewnia zgłaszająca placówka. Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem wszystkich
uczestników, aby wśród śpiewu i zabaw upiec kiełbaski.
Organizatorzy zapewniają:

· bigos, kiełbaski i chleb,
· zimne napoje,
· przewodników,
· opiekę pielęgniarki.
Program rajdu:
· godz. 8:50 – zbiórka przy kapliczce w Żułowie,
· godz. 9:00 – Msza św.,
· powitanie przez organizatorów rajdu, instruktaż kierownika rajdu,
sformułowanie grup rajdowych,
· wymarsz grup na trasy rajdu,
· odpoczynek i ciepły posiłek,
· wymarsz w dalszą trasę rajdu,
· ognisko na zakończenie rajdu,
· wyjazd w drogę powrotną.

Szkoły, które do dnia 15 maja 2013 r. zgłoszą swój udział, otrzymają
szczegółowy program rajdu uwzględniający także miejsca parkingowe,
trasę rajdu i miejsca odpoczynku.

Informacje organizacyjne po objeździe trasy w dniu 20.05.2013 r.:
· w rajdzie weźmie udział 150 uczniów wraz z opiekunami ze Szkół Prymasowskich naszej diecezji,
· uczestnicy rajdu dojeżdżają autokarami do kapliczki w Żułowie i udają się na Mszę św., która będzie
sprawowana przy kapliczce w lesie,
· autokary odjeżdżają na parking przy OSP w Kraśniczynie, gdzie dojdą wszyscy uczestnicy rajdu,
· trasa rajdu wyniesie ok. 7 km i będzie prowadziła od kapliczki w Żułowie do Ośrodka Pomocy Społecznej
prowadzonego przez siostry Franciszkanki, gdzie znajduje się izba pamięci upamiętniająca pobyt Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Żułowie. Przy DPS będzie odpoczynek, podczas którego uczestnicy rajdu zwiedzą izbę
pamięci. Dalsza trasa będzie prowadziła w kierunku Kraśniczyna. Kolejny odpoczynek planowany jest przy
zbiorniku wodnym w lesie.

Rajd zakończy się na terenie Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kraśniczynie.

· uczestnicy rajdu powinni mieć wygodne obuwie, gdyż trasa rajdu w 90% będzie wiodła drogami polnymi i
leśnymi,
· ubiór powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych,
· prosimy koniecznie zaopatrzyć się w środki przeciwko komarom,
· uczestnicy rajdu po Mszy św. otrzymają na dalszą drogę od organizatorów suchy prowiant ( drożdżówka i
sok ).
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©