3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
    „Ks. Stefan Wyszyński  Biskup Lubelski – świadek wiary na Kresach Wschodnich

Mircze, 22-24 kwietnia 2016 r.
Organizatorzy:

- Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu

- Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku


Cel:

- zacieśnienie więzi i ustalenie dalszych form współpracy pomiędzy szkołami noszącymi imię Prymasa Tysiąclecia,

- kultywowanie tradycji związanej z osobą ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- poznawanie miejsc związanych z pobytem i działalnością Patrona Szkół,

- wdrażanie zdobytej wiedzy do programów wychowawczych szkół.
Ogólnopolska Konferencja  Szkół Prymasowskich w Mirczu
Przedstawiciele 21 Szkół Prymasowskich z:

- woj. wielkopolskiego: z Trzcinicy, Wólki Czepowej,  Opatowa i Siedlikowa,

- woj. opolskiego: z Prudnika,

- woj. mazowieckiego; z Warszawy i Zielonki,

- woj. podkarpackiego: z Leżajska i Przeworska,

- woj. małopolskiego: z Kasiny Wielkiej, Stadnik i Grudka nad Dunajcem,

- woj. lubelskiego: Lublina, Wilczopola-Kolonii, Chełma, Babic, Różańca Drugiego, Konopnicy, Telatyna, Strzyżowa i Mircza- nauczyciele i emeryci.

Uczestnicy konferencji spotkali się jeszcze z osobami, które poznały ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
i podzieliły się wspomnieniami z obecności Biskupa Lubelskiego na ich terenie.
Relacja w TVP
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©