3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
    21 marca 2012r. w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych odbył się VII Turniej Halowej Piłki Nożnej szkół  noszących imię Prymasa Wyszyńskiego o Puchar Wójta Gminy Łabunie.
    W uroczystości otwarcia turnieju uczestniczyli między innymi przedstawiciele Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu: Jadwiga Mazur - prezes Zarządu i Jan Cieplechowicz - sekretarz Zarządu.
    W zawodach uczestniczyło 9 zespołów z pięciu szkół podstawowych i czterech gimnazjów. Ogółem rozegrano 16 meczy systemem "każdy z każdym" w dwóch grupach. W turnieju zwyciężyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju i z Gimnazjum w Nabrożu


                                                              G R A T U L U J E M Y  !!!
VII Turniej Halowej Piłki Nożnej  Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©