3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
78 rocznica śmierci marszałka
Dzisiaj mija 78 rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent RP Ignacy Mościcki żegnając mówił:
„Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”.
Marszałek Piłsudski
Głos Józefa Piłsudskiego
Msza św. na Rynku Wielkim w Zamościu 17-10-1922r. fot. J.Strzyżowski
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©