3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na odpuście w Wirkowicach 3 czerwca 2005 r.

Galeria foto:
wirkowice05_01 wirkowice05_02 wirkowice05_03 wirkowice05_04
wirkowice05_05 wirkowice05_06 wirkowice05_07 wirkowice05_08
wirkowice05_09 wirkowice05_10 wirkowice05_11 wirkowice05_12
wirkowice05_13 wirkowice05_14 wirkowice05_15 wirkowice05_16
wirkowice05_17 wirkowice05_18 wirkowice05_19 wirkowice05_20
wirkowice05_21 wirkowice05_22 wirkowice05_23 wirkowice05_24
wirkowice05_25 wirkowice05_26 wirkowice05_27 wirkowice05_28
wirkowice05_29 wirkowice05_30 wirkowice05_31 wirkowice05_32
wirkowice05_33 wirkowice05_34 wirkowice05_35 wirkowice05_36
wirkowice05_37 wirkowice05_38 wirkowice05_39 wirkowice05_40
Fundacja na odpuście w Wirkowicach
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©