3rajd_pieszy
 
3rajd_pieszy
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego 30 marca 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych - ufundowaliśmy nagrodę w Turnieju.
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej  Szkół Noszących Imię Prymasa Wyszyńskiego
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©