Nawiedzenie Matki Bożej  w Kopii Jasnogórskiego Obrazu
      "Tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią prawdziwych cudów swojej potęgi"
                                                (Stefan Kardynał Wyszyński)


Na Jasnej Górze 9 września 2004 r. została poświęcona kopia Obrazu Jasnogórskiej Madonny wraz z kamieniem węgielnym. Wtedy też inicjatorzy budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia - dzieło Fundacji, w duchu Prymasa Tysiąclecia zawierzyli Królowej Polski. W przyszłości Kaplica Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie stałym miejscem obecności Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
      W dniu 16 i 17 września 2004 r. wspólnota wiernych Kościoła Św. Katarzyny przeżywała uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Jasnogórskiego Obrazu.
       Ważnym momentem w dniu Nawiedzenia było poświęcenie placu pod budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. To dzieło sakralne ma być centrum upowszechniania duchowego dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Kilka dni później 25 września 2004 roku w 51 rocznicę aresztowania Prymasa Wyszyńskiego rozpoczęto pierwsze prace wykopy pod budowę Domu Pomnika Prymasa Tysiąclecia.
Przedstawiciele Fundacji składają dary na ołtarzu polowym, na placu przyszłej budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia
Biskup Ordynariusz Jan Śrutwa poświęcił plac budowy.
      Od 16 września 2004 roku Wizerunek Częstochowskiej Pani przebywa w dolnym kościele św. Katarzyny, w którym trwa codziennie od godz. 730 do 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji Fundacji i o błogosławieństwo Boże dla dzieła budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia.
    Każdy z nas może przyczynić się do tworzenia w Zamościu ośrodka formacji duchowej pokolenia Polaków Trzeciego Tysiąclecia. Zapraszamy wszystkich do współpracy z Fundacją oraz wspierania duchowego i materialnego jej działalności. Za wszelkie gesty ofiarności i dary serca Zarząd Fundacj i składa gorące podziękowania.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©