historia_06
historia_06
Rusza budowa Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Plac Klasztorny Reformatów - stan 10-2018 r.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©