historia_06
historia_06
Ruszyła budowa Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-01-22.
Plac Klasztorny Reformatów - stan 01-2019 r.
   A.D. 2005
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©